Program czyste powietrze: Dotacje na wymianę okien

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa w Polsce, której celem jest poprawa jakości powietrza poprzez dofinansowanie wymiany starych, nieefektywnych okien na nowe, energooszczędne modele. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na działania proekologiczne oraz efektywność energetyczną w budownictwie. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” jest dostępne dla właścicieli domów jednorodzinnych lub osób zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi. Istotne jest, aby budynek, dla którego wnioskowane jest dofinansowanie, był zlokalizowany na terenie Polski i był wykorzystywany jako stałe miejsce zamieszkania.

Progi dochodowe i poziomy dofinansowania

 1. Podstawowy poziom dotacji:
  • Dochód roczny do 135 000 zł.
 2. Podwyższony poziom dotacji:
  • Przeciętny miesięczny dochód na osobę:
   • Do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
   • Do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 3. Najwyższy poziom dotacji:
  • Przeciętny miesięczny dochód na osobę:
   • Do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
   • Do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty dofinansowania

 • Dla kompleksowej termomodernizacji:
  • Maksymalnie do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
  • Do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu.
  • Do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania.
 • Dodatkowo, możliwy audyt energetyczny: Do 1 200 zł.

Szczegółowe kwoty dla określonych przedsięwzięć

 • Bez kompleksowej termomodernizacji:
  • Do 35 000 zł (bez mikroinstalacji PV) lub 41 000 zł (z mikroinstalacją PV) dla podstawowego poziomu dofinansowania.
  • Do 25 000 zł (bez mikroinstalacji PV) lub 31 000 zł (z mikroinstalacją PV) dla opcji drugiej podstawowego poziomu dofinansowania.
 • Z kompleksową termomodernizacją:
  • Do 60 000 zł (bez mikroinstalacji PV) lub 66 000 zł (z mikroinstalacją PV) dla podstawowego poziomu dofinansowania.
  • Do 50 000 zł (bez mikroinstalacji PV) lub 56 000 zł (z mikroinstalacją PV) dla opcji drugiej podstawowego poziomu dofinansowania.

Jakie okna spełniają wymagania programu?

Aby kwalifikować się do dofinansowania, wymieniane okna muszą spełniać określone kryteria efektywności energetycznej. Należy zwrócić uwagę na współczynniki przenikalności cieplnej, szczelność oraz ogólną jakość wykonania okien. Preferowane są okna o wysokim stopniu izolacji termicznej i akustycznej, które przyczyniają się do zmniejszenia strat ciepła i poprawy komfortu mieszkańców.

Jak otrzymać dotacje na wymianę okien w domu?

Aby ubiegać się o dotację, należy złożyć wniosek w odpowiedniej instytucji, która zarządza programem „Czyste Powietrze”. Proces ten wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i przygotowania planu wymiany okien.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wymiany okien?

Do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagane są: wypełniony formularz wniosku, dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości, dokumenty finansowe potwierdzające dochód oraz szczegółowy plan przeprowadzanych prac remontowych wraz z kosztorysem. Ważne jest, aby wszystkie dokumenty były aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.  Warto skorzystać z pomocy doradców energetycznych lub osób, które mają doświadczenie w składaniu podobnych wniosków.

 1. Zbierz niezbędne dokumenty: Potwierdzenie własności nieruchomości, dowody na spełnienie kryteriów dochodowych, a także dokładny plan wymiany okien wraz z kosztorysem.
 2. Wybierz odpowiednie okna: Upewnij się, że wybrane okna odpowiadają standardom programu „Czyste Powietrze”.
 3. Wypełnij wniosek: Skorzystaj z dostępnych formularzy wniosków, które można znaleźć na stronie programu lub w odpowiednich instytucjach.
 4. Złóż wniosek: Możesz to zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie, w zależności od wymagań instytucji zarządzającej programem.
 5. Czekaj na decyzję: Po złożeniu wniosku, następuje proces weryfikacji, po którym otrzymasz decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania.

Jak zdobyć dotacje na zakup energooszczędnych okien?

Kluczowe jest wybranie okien spełniających kryteria programu „Czyste Powietrze” oraz dostarczenie kompletnego zestawu dokumentów potwierdzających zarówno kwalifikowalność projektu, jak i spełnienie wymogów technicznych. Warto skonsultować się ze specjalistami lub doradcami energetycznymi, aby upewnić się, że wybrane okna są zgodne z wymaganiami programu.

Podsumowanie

Program „Czyste Powietrze” oferuje znaczące wsparcie finansowe dla osób chcących wymienić stare okna na nowe, energooszczędne modele. Kluczem do skutecznego uzyskania dofinansowania jest dokładne zapoznanie się z wymogami programu, wybór odpowiednich okien oraz staranne przygotowanie i złożenie wniosku. Pamiętaj, że skorzystanie z dofinansowania nie tylko przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej Twojego domu, ale także do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza.